Werk aan de winkel Ridderkerk

Kleinschalig activiteitencentrum voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Stichting ‘Werk aan de Winkel - Ridderkerk’ is een kleinschalig activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het individu staat bij ons centraal en wij hechten veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van ieders talenten.

Daarnaast is maatschappelijke betrokkenheid prioriteit. Dit uit zich door de verschillende samenwerkingen met een aantal plaatselijke maatschappelijke organisaties waaronder de Kledingbank Ridderkerk . Op deze manier werken onze cliënten mee aan het verbeteren van de samenleving.

Het individu centraal

Persoonlijke begeleiding met oog voor talent!

Zelfstandig aan de slag 

Onze mensen werken zoveel mogelijk zelfstandig.

Maatschappelijk betrokken

Samenwerking met lokale organisaties

We should judge by talent and work
not by community or caste.
~ Nana Patekar ~

Onze diensten

Onze partners

Samen sterk!

Contact

Voor aanmelden, meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Miriam Renzen: info@werkaandewinkelridderkerk.nl 

Werk aan de Winkel
Reijerweg 89
2983 AP Ridderkerk
Tel: 06 - 29223489

Bestuurders (Onbezoldigd op vrijwillige basis):

Voorzitter Naomi Cohen
Secretaris Avi Cohen
Penningmeester: Miriam Renzen

Kamer van Koophandel: 75091461

ANBI

RSIN: 8601.38.604

Financieel Overzicht Werk aan de Winkel Ridderkerk 2022

Beleidsplan Werk aan de Winkel Ridderkerk 2023/2024

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht

Stel een vraag